Virágvasárnap ("A" év)

2014. április 13.

  • Köszönjük meg Istennek a múlt vasárnapi segítségét, hogy a magyar nemzetet egységbe forrasztva, a keresztény Magyarország építésére szavaztak.
  • Virágvasárnap este 7 órakor elkezdődik a három napos lelkigyakorlat. Programját kifüggesztettük és a családoknak elektronikus úton elküldtük. A lelkigyakorlatot Dékány Sixtus zirci apát vezeti. A lelkigyakorlat előtt fél órával és a lelkigyakorlat alatt is az atyák szentgyónási lehetőséget biztosítanak. Használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy szentgyónásunkat ne halasszuk az ünnepekre.
  • Szerdán este 6 órától este 7 óráig lesz a katekumen fiatalok első szentgyónása a Bazilikában.
  • A nagyhét szertartásainak rendjét kifüggesztettük és röviden most is ismertetjük.
  • Nagycsütörtökön 10 órakor a Bazilikában Olajszentelési szentmise, este 7–kor szentmise. Oltárfosztás, virrasztás 10 óráig. A Károly templomban 6 órakor kezdődik a szertartás.
  • Nagypéntek szigorú böjti nap! A Károly templomban 9 órakor, a Bazilikában 3 órakor keresztúti ájtatosság. Az esti szertartások a Károly templomban 6 órakor, a Bazilikában 7 órakor kezdődnek.
  • Nagyszombaton a szentsír mindenhol 10 órától van nyitva. A szertartások a Károly templomban 6 órakor, a Bazilikában 7 órakor kezdődnek. A feltámadási körmenet kb. fél 9-kor indul. Hozzunk magunkkal gyertyát és énekeskönyvet. Reméljük, megérkeznek a megrendelt családi húsvéti gyertyák, melyeket a családok megvásárolhatnak. A körmenet után lesz a húsvéti ételek szentelése. Kérem, mindenki jelölje meg családi kosarát, hogy könnyen felismerhető legyen a szentelés után.
  • A Szentsír virágaira szánt adományokat a kapu melletti perselybe helyezzük.
  • Húsvét vasárnapján és hétfőjén ünnepi miserend van minden templomban.A VESZPRÉMI SZENT MIHÁLY FŐPLÉBÁNIA NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI PROGRAMJA


2014. április 11. Fájdalmas péntek

18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig.
  Gyertyát, mécsest hozzunk magunkkal!

2014. április 13. Virágvasárnap

Bazilika 10.30 – Barkaszentelés, passió
  19.00 – Lelkigyakorlat 1. elmélkedése
  Dékány Árpád Sixtus zirci apát
Károly templom 8.00 – Szentmise
  18.00 – Szentmise
Ferencesek 7.00 – Szentmise
Szent Anna kápolna 10.00 – Szentmise

2014. április 14. Nagyhétfő

Bazilika 18.00-tól szentgyónási lehetőség
  19.00 – Lelkigyakorlat 2. elmélkedése

2014. április 15. Nagykedd

Bazilika 18.00-tól szentgyónási lehetőség
  18.30 – Szentségimádás
  19.00 – Lelkigyakorlat 3. elmélkedése,
  betegek szentségének kiszolgáltatása

2014. április 16. Nagyszerda

Bazilika 19.00 – Szentmise

SZENT HÁROM NAP LITURGIÁJA ÉS HÚSVÉT


2014. április 17. Nagycsütörtök

Bazilika 10.00 – Krizmaszentelő mise
  19.00 – Szentmise, utolsó vacsorára való emlékezés
  22.00-ig virrasztás
Károly templom 18.00 – Szentmise
  20.00-ig virrasztás

2014. április 18. Nagypéntek (Szigorú böjti nap!!!)

Bazilika 15.00 – Keresztúti ájtatosság
  19.00 – Passió, csonka mise, szentsír nyitása
Károly templom 9.00 – Keresztúti ájtatosság
  18.00 – Passió, csonka mise

2014. április 19. Nagyszombat

Bazilika 19.00 – Vigília szertartása, a szentmise után kb.
  20.30-kor körmenet és ételszentelés
Károly templom 18.00 – Vigília szertartása

2014. április 20. Húsvétvasárnap

Bazilika 9.00 – Szentmise
  10.30 – Érseki szentmise
  19.00 – Szentmise
  20.00 – Húsvéti koncert a Liszt F. kórus előadásában
Károly templom 8.00 – Szentmise
  18.00 – Szentmise
Ferencesek 7.00 – Szentmise
Szent Anna kápolna 10.00 – Szentmise

  • A Szent László templomban a nagyböjti lelkigyakorlat 2014. április 10-11-12-én, csütörtökön, pénteken és szombaton este 7 órától lesz. A lelkigyakorlatot Brenner József atya, a Szeminárium spirituálisa, lelki vezetője tartja. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket.


FacebookTwitterGoogle bookmarkIWIW

Fontos közlemény

Kedves látogatóink!

Honlapunk rendeltetésszerű megjelenéséhez kérjük használják a legújabb böngészőprogramokat. Ajánlott böngészők: Firefox 11 és Chrome.
Elavult böngésző használata esetén honlapunk hiányosan jelenhet meg.

Szentmisék rendje

BAZILIKA
Hétköznap
19.00
Vasárnap és ünnepnap
Szombat: 19.00
Vasárnap: 9.00, 10.30, 19.00

FERENCESEK
Minden nap
7.00

SZENT ANNA KÁPOLNA
Hétköznap (tanítási idõben)
7.15
Vasárnap és ünnepnap
10.00

KÁROLY TEMPLOM
Hétköznap
18.00
Vasárnap és ünnepnap
Szombat: 18.00
Vasárnap: 8.00, 18.00
Elsőpénteken
7.00
Rózsafüzér minden nap
17.30
Keresztúti ájtatosság (Nagyböjti időszakban)
Péntek: 17.30